• ബാനർ 8

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

മിസ്. ഡേവിന:+8619351565170

മിസ് ജെന്നി:+8619351565121

  വിലാസം

ഓഫീസ്: 6F, ടോങ്‌ചെങ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, യുൻഹെ സ്ട്രീറ്റ്, പിഷൗ സിറ്റി, ജിയാങ്‌സു പ്രവിശ്യ, ചൈന

ഫാക്ടറി: ടിയാൻമ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് 500 മീറ്റർ കിഴക്ക്, ജിയാൻഷെ നോർത്ത് റോഡ്, പിഷൗ സിറ്റി, ജിയാങ്‌സു പ്രവിശ്യ, ചൈന

 Iനിങ്ങൾക്ക് വ്യാവസായിക പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ ...

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാണ്

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക